info@galleryowl.se
Kvalitétsgranskat | Begränsad upplaga
Fri frakt & snabb leverans

köpvillkor

Bilder av erkända konstnärer och framstående fotografer
Gallery Owl förmedlar konst och fotografi av högsta konstnärliga kvalitet genom länkar för nedladdning; e-graphic.
Köp av en e-graphic ger dig rätten att använda bilden i ett exemplar att hänga i din bostad, på ditt kontor, på din restaurang, i ditt hotell eller liknande.
E-graphic kan ges som gåva eller säljas vidare. Det krävs att Gallery Owl får den nya ägarens e-postadress. Detta för att säkerställa äktheten. Om bilden skadas eller förkommer, kontakta oss.
Utskrift och ram
Köparen, eller köparens ombud svarar för utskrift och inramning. Vi lämnar under ”bra att veta” uppgifter om ett flertal företag som kan hjälpa till med utskrift och/eller inramning. Vi tar inte ansvar för eventuella brister som därvid kan uppstå.
Copyright ©
Copyright tillhör upphovsmannen. E-graphic får inte kopieras. Den får inte förvanskas, användas som del i annat konstverk, vara teckningsunderlag eller på annat sätt användas som avviker från ovan nämnda användningsområden.
E-graphic får inte, helt eller delvis användas i reklam, annonser, som mönster eller detalj på kommersiella produkter. Brott mot upphovsrätten kommer att beivras.
Med särkilt avtal kan undantag göras. Kontakta då Gallery Owl på info@galleryowl.se