Anna Micro Vikstrand

Anna Micro Vikstrand

Beskrivning

Anna Micro Vikstrand (född 1970) växte upp i Huddinge och är numera bosatt i Uppsala. Hon är bl.a. utbildad på Konstfack, konstskolan Paletten och Helsjöns folkhögskola. Hon har haft ett tiotal separatutställningar och varit med på många samlingsutställningar i Sverige, Finland, Holland och Ungern. Anna finns bl.a. representerad på Stockholms läns landsting, Huge fastigheter, Amplion AB, Postgirot och hos många konstföreningar. Vid sidan av sitt konstnärskap är Anna filosofie doktor i konstvetenskap med inriktning mot arkitekturhistoria.

Konstverk av Anna Micro Vikstrand